Yargıtay Kararı Bozunca Ne Olur?

Yargıtay kararı bozulduğunda, davaya ilişkin hüküm ve sonuçlar yeniden değerlendirilir. Bozma kararı, yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu gösterir ve dosyanın yeniden incelenmesini gerektirir. Bu süreçte, davanın yeniden yargılanması veya farklı bir sonuca ulaşılması mümkün olabilir.

Yargıtay kararı bozunca ne olur? Yargıtay kararı bozulduğunda, hüküm verilen davada yeniden yargılama süreci başlar. Bu süreçte, mahkeme dosyayı yeniden inceleyerek, ilk kararı değerlendirir ve yeni bir hüküm verir. Yargıtay’ın kararı bozması, davada hatalı bir uygulama veya yasal bir eksiklik olduğunu gösterir. Bu durumda, dava tekrar yerel mahkemeye gönderilir ve yeniden yargılama yapılır. Yeniden yargılama sonucunda, ilk karar onanabilir veya değiştirilebilir. Yargıtay kararının bozulması, adaletin sağlanması ve hatalı kararların düzeltilmesi için önemli bir adımdır.

Yargıtay kararı bozulunca, dava yeniden görüşülür ve yeni bir karar verilir.
Yargıtay kararı bozulunca, hüküm kesinleşmez ve davada ilerleme sağlanır.
Bir davanın Yargıtay kararı bozulunca, mahkemece yapılan hatalar düzeltilir.
Yargıtay kararı bozulunca, dosya yeniden incelenir ve adalet sağlanmaya çalışılır.
Bir davanın Yargıtay kararı bozulunca, taraflar yeni deliller sunabilir ve savunma yapabilir.
 • Dava Yargıtay kararı bozulunca, daha uzun sürebilir ve maliyetli olabilir.
 • Bir davanın Yargıtay kararı bozulunca, taraflar yeniden mahkemeye katılmalıdır.
 • Yargıtay kararı bozulunca, mahkemece verilen hükümler geçersiz hale gelir.
 • Bir davanın Yargıtay kararı bozulunca, taraflar yeniden kanıtlarını sunmalıdır.
 • Yargıtay kararı bozulunca, ilk verilen kararın hatalı olduğu kabul edilir ve düzeltilir.

Yargıtay kararı bozulunca ne olur?

Yargıtay kararı bozulduğunda, davanın yeniden görülmesi gerekmektedir. Yargıtay, bir mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun bulmadığı durumlarda kararı bozabilir. Bu durumda, davaya bakan mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararını dikkate alarak yeniden bir karar vermelidir. Yeniden görülen davada, mahkeme yeni delilleri değerlendirebilir ve farklı bir karar verebilir.

Yargıtay Kararı Bozulduğunda: Yeniden Yargılama Yapılır İlk Karar İptal Edilir
Yargıtay kararı bozulduğunda, davaya bakan mahkeme tarafından yeniden yargılama yapılır. İlk karar geçerliliğini yitirir ve taraflar yeniden mahkemeye çıkarılır.
Yargıtay’ın bozma kararı, hüküm veren mahkemenin hatalı olduğunu gösterir ve bu nedenle karar iptal edilir. Bozma kararı sonucunda, davanın yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Yargıtay kararı nasıl bozulur?

Yargıtay kararı bozmak için, dava dosyasının incelenmesi sonucunda hukuka aykırılık veya usul eksikliği tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespiti yapacak olan ise Yargıtay’dır. Yargıtay, dosyadaki hukuki ve usuli eksiklikleri değerlendirerek kararı bozabilir. Bozma kararı genellikle yazılı olarak açıklanır ve gerekçeli bir şekilde sunulur.

 • Yargıtay kararı, hukuka aykırı veya eksik gerekçeyle verilmişse bozulabilir.
 • Yargıtay kararı, delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucu hatalı bir şekilde verilmişse bozulabilir.
 • Yargıtay kararı, hukuki bir hataya dayalı olarak verilmişse bozulabilir.

Yargıtay kararı ne zaman kesinleşir?

Yargıtay kararı, genellikle temyiz incelemesi sonucunda kesinleşir. Temyiz süreci, Yargıtay’a başvurulmasıyla başlar ve Yargıtay’ın kararının kesinleşmesiyle sona erer. Temyiz sürecinde, Yargıtay’ın kararı bozma veya onama şeklinde olabilir. Bozma kararı verildiğinde, davaya bakan mahkeme yeniden bir karar verir ve bu karar kesinleştiğinde Yargıtay kararı da kesinleşmiş olur.

 1. Yargıtay kararı ilk olarak yerel mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesine tabi tutulmasıyla başlar.
 2. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay, kararı onaylayabilir, kısmen değiştirebilir veya bozabilir.
 3. Yargıtay’ın verdiği karar kesinleşmez, tarafların itiraz hakkı bulunur.
 4. Eğer taraflardan biri veya her ikisi de karara itiraz ederse, dosya Yargıtay’ın ilgili dairelerine gönderilir.
 5. Yargıtay’ın ilgili daireleri, itirazları değerlendirerek son kararı verir ve bu kararla birlikte Yargıtay kararı kesinleşmiş olur.

Yargıtay kararı nasıl okunur?

Yargıtay kararı okunurken, öncelikle kararın hangi dava dosyasına ait olduğu ve hangi mahkeme tarafından verildiği belirlenmelidir. Kararın tarihi ve numarası da önemlidir. Ardından, kararın gerekçesi ve hüküm bölümleri dikkatlice okunmalıdır. Gerekçe bölümünde, mahkemenin hangi delillere dayanarak hangi hukuki değerlendirmelerde bulunduğu açıklanır. Hüküm bölümünde ise mahkemenin verdiği karar yer alır.

Yargıtay Kararı Nedir? Yargıtay Kararı Nasıl Okunur? Yargıtay Kararı Özellikleri
Yargıtay kararı, Yargıtay tarafından verilen ve kesinleşmiş olan bir hukuki karardır. Yargıtay kararını okumak için öncelikle ilgili dava dosyasının bilgilerine ulaşılmalıdır. Yargıtay kararı, bir önceki mahkeme kararını inceleyerek hukuki değerlendirme yapar.
Yargıtay kararları, örnek niteliği taşır ve diğer mahkemeler tarafından da emsal olarak kullanılabilir. Yargıtay kararının içeriğinde, davanın tarafları, olayın özeti, mahkeme gerekçesi ve kararın hukuki dayanağı bulunur. Yargıtay kararları, hukuki açıdan önem taşır ve genellikle yerel mahkemelerin uygulamalarını etkiler.
Yargıtay kararları, hukuki bir otorite niteliği taşır ve hukuk sisteminde bir emsal oluşturabilir. Yargıtay kararını anlamak için hukuki terminolojiye ve hukuk prensiplerine hakim olmak önemlidir. Yargıtay kararları, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.

Yargıtay kararı neden bozulur?

Yargıtay kararı, hukuka aykırılık veya usul eksikliği nedenleriyle bozulabilir. Hukuka aykırılık, mahkemenin yasalara uygun olmayan bir şekilde karar vermesi anlamına gelir. Usul eksikliği ise mahkemenin dava sürecinde gerekli prosedürleri yerine getirmemesi veya hukuki süreçteki bazı aşamaları atlaması durumudur. Yargıtay, dosyanın incelenmesi sonucunda bu tür eksiklikleri tespit eder ve kararı bozabilir.

Yargıtay kararı, hukuki hatalar, delil yetersizliği veya usul kurallarının ihlali gibi nedenlerle bozulabilir.

Yargıtay kararı kimlere bağlayıcıdır?

Yargıtay kararı, Türkiye’de yargı sisteminin en üst mercii olan Yargıtay tarafından verildiği için tüm mahkemeler için bağlayıcıdır. Yargıtay’ın verdiği bir karar, aynı konuda diğer mahkemelerin de aynı yönde karar vermesini gerektirir. Bu nedenle, Yargıtay kararları önemlidir ve diğer mahkemeler tarafından dikkate alınır.

Yargıtay kararları, tüm mahkemeleri, idare organlarını ve diğer kamu kurumlarını bağlayıcıdır.

Yargıtay kararı nasıl uygulanır?

Yargıtay kararı, dava dosyasının yeniden görülmesini gerektiren bir bozma kararı ise, davaya bakan mahkeme bu kararı dikkate alarak yeniden bir karar verir. Bozma kararı sonucunda verilen yeni karar da uygulanır. Onama kararı ise, Yargıtay’ın verdiği kararın doğru olduğunu ve değiştirilmesine gerek olmadığını gösterir. Bu durumda, Yargıtay kararı doğrudan uygulanır.

Yargıtay kararı nedir?

Yargıtay kararı, Yargıtay tarafından verilen ve hukuki bir sorunu çözmek amacıyla verilen kararlardır. Bu kararlar, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir.

Yargıtay kararları nasıl uygulanır?

Yargıtay kararları, Türk hukuk sisteminde önemli bir emsal teşkil eder ve diğer mahkemeler için bağlayıcıdır. Bu nedenle, mahkemeler Yargıtay kararlarını dikkate alarak hukuki olayları çözer ve kararlarını uygularlar.

Yargıtay kararları nasıl araştırılır?

Yargıtay kararlarını araştırmak için, Yargıtay’ın resmi internet sitesi veya hukuki veritabanları kullanılabilir. Bu platformlar üzerinden kararlara erişebilir ve arama yaparak ilgili kararlara ulaşabilirsiniz.

Related Posts

Gül Suyu İle Saç Bakımının İncelikleri

Gül suyu ile saç bakımının incelikleri hakkında net bilgiler. Gül suyu, saçları nemlendirir, parlaklık verir ve saç derisini besler. Saç dökülmesini azaltır, kepek oluşumunu engeller ve saçların…

Staj Başlangıcı Emeklilik Yaşını Etkiler Mi?

Staj başlangıcı emeklilik yaşını etkiler mi? Bu makalede, stajın emeklilik yaşına olan etkisini inceleyeceğiz. Staj yapmanın emeklilik süreci üzerindeki potansiyel sonuçları ve avantajları hakkında bilgi edineceksiniz. Staj…

Akçaabat köfte tavada nasıl pişirilir?

Akçaabat köfte tavada nasıl pişirilir? İşte bu sorunun cevabı: Akçaabat köftesini lezzetli bir şekilde hazırlamak için öncelikle taze kıyma, soğan, ekmek içi ve baharatları karıştırın. Karışımı yoğurduktan…

Dürüst Olmanın Arkadaşlık İlişkilerindeki Önemi Nedir?

Dürüst olmak, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri için temel bir öneme sahiptir. Dürüstlük, güvenin inşa edilmesine yardımcı olur ve iletişimde açıklık sağlar. Karşılıklı anlayış ve saygıyı desteklerken, samimiyet ve…

Doğalgaz Katı mı Sıvı mı?

Doğalgaz, doğal gazın sıvılaştırılmış halidir. Doğalgaz, yüksek basınç altında sıvılaştırılır ve depolanabilir. Bu sayede daha fazla enerji taşınabilir ve depolanabilir. Doğalgaz, kullanım amaçlarına göre hem katı hem…

Bulmacada teneşir ne demek?

Bulmacada teneşir ne demek? Bulmaca çözme oyunlarında sıkça karşılaşılan bir kelime olan “teneşir”, genellikle bir temizlik aracı olarak kullanılan bir nesneyi ifade eder. Bulmacada teneşir, genellikle dört…


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti